+91 8769962589info@jaihind.foundation

Member Registration

जयहिंद फाउंडेशन हि संस्था प्रामुख्याने शहीद सैनिकांच्या कुटुंबासाठी आणि तैनात असणाऱ्या सैनिकांच्या कुटुंबाच्या अडी-अडचणी दूर करण्यासाठी कटीबध्द आहे .


जयहिंद परिवार आपल्या माहितीची / सूचनेची नोंद घेऊन आपल्यापर्यंत लवकरच पोहोचेल.